Váš prohlížeč je příliš zastaralý a nebezpečný, aktualizujte na novější verzi!
Web není plně kompatibilní s tímto prohlížečem.

Zamykání vchodových dveří do objektu není možné.

Aktuálně

09.05. 2018

Oznamujeme tímto, že zamykání vchodových dveří do objektů družstva není možné. Tento požadavek vychází z ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, kde je uvedeno, že úniková cesta musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod.

V souladu s platnou legislativou, sice zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v účinném znění, a prováděcí vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v účinném znění, a ČSN 73 0802 a souvisejících - Požární bezpečnost staveb, je hlavní vchod posuzován jako únikový, tudíž jej nelze zamykat a klíče poskytnout pouze vybraným obyvatelům. Z výše uvedeného vyplývá, že zamykání vchodových dveří je v rozporu v účinnými předpisy a ohrožuje bezpečnost osob v objektu.

Řešením může být osazení dveří panikovým kováním, příp. elektrickým přístupovým systémem se záložním zdrojem.

Děkujeme, že respektujete toto sdělení, ke kterému nás vede snaha o zajištění bezpečnosti. 

 

Pro členy družstva

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ

417 941 711 (provozní hodiny)
417 941 737, 702 152 667 (mimo provozní hodiny)

Provozní hodiny

po 7:00 - 17:00
út 7:00 - 15:30
st 7:00 - 17:00
čt 7:00 - 15:30
7:00 - 12:00

Úřední hodiny

po 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
út -
st 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
čt -
-

UPOZORNĚNÍ:

Posledního klienta přijmeme nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin tzn. v 11.45 hod. a 16.45 hod.

Aktuálně

Přerušení dodávky teplé vody

Z důvodu havarijní opravy na parovodu v majetku ČEZ Teplárenské a.s. bude dne 4.9.2018 ve 22.00 hodin přerušena dodávka teplé vody do objektů napojených na centrální zásobování teplou vodou v oblasti Teplice

celý článek

Přerušení dodávky teplé vody v Řetenicích

Dle oznámení dodavatele ČeZ Teplárenské a.s. bude ve dnech 29.8.2018 v době od 6.00 hodin do 14.00 hodin z důvodu přepojování parovodu přerušena dodávka teplé vody pro objekty v ulicích Svojsíkova, Duchcovská a Libušina.

celý článek

Přerušení dodávky teplé vody v Řetenicích

Dle oznámení dodavatele ČeZ Teplárenské a.s. bude ve dnech 6.8.2018 od 22.00 hodin do 7.8.2018 do 19.00 hodin z důvodu přepojování parovodu přerušena dodávka teplé vody pro objekty v ulicích Svojsíkova, Duchcovská a Libušina.

celý článek