search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

Chystám se provádět úpravy v bytě

Stavební úpravy v bytových jednotkách jsou povolovány dle článku 36 Stanov SBD “Mír“ Teplice.

Družstvo povoluje provádění stavebních úprav a veškerých změn v bytových jednotkách na základě předložené žádosti

Žádost se podává písemně s uvedením čísla bytové jednotky a číslem objektu. Žádost musí být opatřena vlastnoručním podpisem nájemce. Povolení jsou vystavena v souladu s výše uvedeným čl. 36 Stanov a zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), platným od 1.1.2013.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost lze poslat elektronicky na email podatelna@sbdmir.cz

Každá povolená úprava či rekonstrukce musí být po ukončení realizace zkontrolována příslušným technikem/techničkou. Termín kontroly si domluvte telefonicky předem v úřední hodiny. Samotná kontrola bude provedena mimo úřední hodiny v pracovní dny tj. Út, Čt, Pá.

Povolení stavebních úprav