search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Organizační struktura družstva


organy.jpg

Členové představenstva


Předseda představenstva Ing. David Kočiš

Člen představenstva Miroslav Adámek

Člen představenstva Mgr. Zdeněk Kettner

Člen představenstva Ing. Dagmar Košová

Člen představenstva Miroslav Němeček

Člen představenstva Mgr. Milan Pokorný

Člen představenstva Ing. Tomáš Pytelka

Člen představenstva Jiří Rubinstein

Člen představenstva Mgr. Lukáš Valenta

 
Členové kontrolní komise


Předseda kontrolní komise Bc. Tomáš Hadviga

Místopředseda kontrolní komise Jiří Charvát

Člen kontrolní komise Ing. Jan Šimůnský


Správa družstva

Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údržbou, opravami a modernizacemi domu. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborných a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti.

Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správu družstva tvoří stabilně 30 zaměstnanců, kteří se nachází v pracovním poměru a organizačně jsou rozděleni do následujících oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí (organizační oddělení, oddělení nájemného, účetní oddělení, technické oddělení, oddělení předsedy).

sprava-png.png