search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Aktuality


18.03.2024

Preventivní periodická deratizace města.

V rámci prevence nadměrného výskytu hlodavců provede Statutární město Teplice prostřednictvím odborně způsobilé osoby Ladislavy Žvachtové, DERETA, Baarova 2929/12, 415 01 Teplice, preventivní periodickou povrchovou deratizaci města. Jedná se o nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Tato akce bude probíhat od 25. 3. 2024 a bude ukončena k 21. 4. 2024.

Odborně způsobilá osoba uskuteční deratizaci s nástrahami, které nejsou klasifikovány jako jedy ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách, v platném znění. Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do deratizačních staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené ve volném prostranství budou označené výstražným návěstím.

Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků, které jsou schváleny hlavním hygienikem ČR a nejsou klasifikovány jako jedy. Deratizace bude provedena za použití těchto deratizačních prostředků: Norat H, HUBEX, Ratimor, Gardentop aj. srovnatelné přípravky

Granulovaná požerová nástraha obsahuje 0,005 % brodifacoumu nebo bromadiolonu jako účinnou látku, která patří do skupiny antikoagulantů. Působí na hlodavce smrtelně již po jednorázovém požití letální dávky. Vykazuje selektivnost účinku, neboť smrtelná dávka pro krysy, potkany a myši je relativně netoxická pro necílené živočichy. Přípravek je dovolen používat v ČR a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách, v platném znění, není klasifikován jako jed.

Doležalová Ivana
Referentka technického oddělení