search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

V případě provedení změny v nájemní smlouvě?

  • Ohlášení osobně nebo z naší evidence registrovaných elektronických kontaktních údajů (e-mailem, datovou schránkou. Tyto musí člen nahlásit osobně v sídle družstva na členské evidenci nebo datovou schránkou. Z neregistrovaných kontaktních údajů nebude na požadavky brán zřetel.).
  • Je možné konzultovat předem telefonicky na členské evidenci.
  • Změnu počtu osob spolubydlících (zápis či výmaz), změna jména či příjmení člena i spolubydlících, sňatek - po přijetí požadavku na tuto změnu bude vystavena nová nájemní smlouva nebo prohlášení o změně, či dodatek ke stávající smlouvě apod., kterou je možné vyzvednout pouze osobně nebo na základě úředně ověřené plné moci (zmocněnou osobu je zapotřebí předem nahlásit).
  • Změny v rámci nájemní smlouvy jsou bezplatné.

Povolení stavebních úprav