search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

Podnájem družstevního bytu?

  • Nový podnájem - vždy se musí dostavit osobně člen družstva (nebo v zastoupení ověřené plné moci) s podnájemníkem (1 dospělá osoba za celou rodinu).
  • Sebou platné občanské průkazy (u občanů ze států EU jiné doklady např. pas apod.).
  • Podnájem se uzavírá na dobu určitou, nejkratší možná doba jsou 3 měsíce
  • Podnájem se hradí měsíčně, poplatek je zaveden do předpisu nájmu (vždy první platba příští měsíc).
  • Prodlužování podnájmu – úhradou předpisu.
  • Ukončení podnájmu – neprodleně informovat (telefonicky, emailem či osobně) členskou evidenci a oddělení nájemného z hlášených kontaktů. Poplatek bude vyjmut z předpisu nájmu a to vždy s měsíčním zpožděním.
  • Ukončení podnájmu – neprodleně informovat (telefonicky, emailem či osobně) členskou evidenci a oddělení nájemného, poplatek bude vyjmut z předpisu nájmu a to vždy s měsíčním zpožděním.
  • Podnájemníci se smí hlásit k trvalému bydlišti na adrese pronajímaného bytu, avšak jen se souhlasem člena družstva.
  • Podnájemníci mají povinnost zdržet se v bytě chovu jakéhokoliv domácího zvířete, dodržovat Stanovy družstva, domovní řád a pravidla občanského soužití, tj. noční klid, podílení se na úklidu spol. prostor, zpřístupnění bytu v případě plánovaných i náhlých oprav, atd.

Povolení stavebních úprav