search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

Přestavba bytových jader (koupelen) se zvětšením půdorysných rozměrů pro objekty v Krupce

Jedná se o povolení, které podléhá poplatku 363,-Kč

Na základě předložené žádosti o povolení úprav bude příslušným technikem žádost vyřízena, v povolení družstva budou uvedeny podmínky, za jakých lze požadovanou úpravu provést.

Úpravy budou povolovány ve smyslu § 104, odst. n), Zákona č. 350/2012 Sb., tzn. na základě Ohlášení jednoduchých staveb odboru ÚP a SŘ městského úřadu v Krupce, k ohlášení stavebník doloží jednoduchou PD, tj. půdorys stávajícího stavu, půdorys nového stavu, požární a technickou zprávu

Povolení stavebních úprav