search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

Přestavba bytových jader (koupelen) se zachováním půdorysných rozměrů pro objekty v Krupce

Jedná se o povolení, které podléhá poplatku 363,-Kč.

Na základě předložené žádosti o povolení úprav bude příslušným technikem žádost vyřízena, v povolení družstva budou uvedeny podmínky, za jakých lze požadovanou úpravu provést.

K žádosti bude předložena ve dvojím vyhotovení jednoduchá projektová dokumentace, tj. půdorys dispozičního řešení navržených stavebních úprav, technická zpráva a statické posouzení (jedno vyhotovení PD vám bude po odsouhlasení vráceno zpět). 

Povolení stavebních úprav