search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

Jakým způsobem mohu platit nájem?

1. Prostřednictvím SIPO České pošty: v oddělení nájemného nahlásíte spojovací číslo, které Vám bylo přiděleno na poště, zde platíte poplatek dle ceníku České pošty.

2. Bankou: zadáte si příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu, platební údaje jako je číslo účtu a variabilní symbol naleznete v Příloze nájemní smlouvy - měsíční předpis, zde platíte případný poplatek dle ceníku Vaší banky.

3. Inkasem z účtu: na základě žádosti, kterou doručíte do oddělení nájemného, Vám bude nájemné inkasováno účtem SBD vždy 15. v měsíci. Žádost je dostupná na webových stránkách družstva zde, v oddělení nájemného nebo Vám může být na vyžádání zaslána emailem. Na Vašem bankovním účtu je třeba zadat povolení inkasování účtem SBD 1211299/0300 s frekvencí 1 x měsíčně, tato služba je bezplatná.

4. Na pokladně družstva: v úřední hodiny lze zaplatit nájemné jen ve výjimečných případech v hotovosti či platební kartou, tato služba je též ze strany SBD bezplatná.

Povolení stavebních úprav